GREEN COMMUNICATION Anna Jasińska Sp.K.

Przez ponad dwie dekady Green Communication wspiera inicjatywy promujące zdrowy styl życia oraz edukację ekologiczną. Ich kampanie społeczne docierają do milionów ludzi, inspirując ich do dokonywania zmian i wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Niezależnie od skali działań – czy to na poziomie lokalnym czy krajowym – praca Green Communication jest napędzana pasją i zaangażowaniem w tworzenie lepszego jutra. Pełną ofertę usług PR można znaleźć na stronie internetowej Green Communication.

Dane firmy:

Adres: ul. Dąbrowskiego 3/14, 02-558 Warszawa

Telefon: 734 437 337

E-mail: mierzejewska@greencomm.pl 

Strona internetowa: https://greencomm.pl/