Niska Emisja – EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O

Ekoscan to firma, która jest jest operatorem Programów Ograniczenia Niskiej Emisji i zajmuje się udzielaniem pomocy mieszkańcom przy realizacji wniosków unijnych i krajowych, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizacji w domach jednorodzinnych. Niska emisja to określenie na stężenie zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów i gazów, które przedostają się do powietrza na skutek nieekologicznego sposobu ogrzewania oraz intensywnie działającego transportu spalinowego. Przystąpienie do programu przyniesie szereg korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych nie tylko dla samych beneficjentów, ale również wszystkich okolicznych mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy Ekoscan na stronie internetowej.

Nazwa EKOSCAN
adres: ul. Błękitna 12
42-622 Świerklaniec
telefon:

+48 600 243 782

e-mail: biuro@ekoscan.pl
strona: https://niskaemisja.ekoscan.pl/